โครงการ/กิจกรรม และประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม

Open House 2019 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พานักศึกษาไปดูงาน 2 สถานที่ดังนี้

1 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

2 ศูนย์การเรียนรู้ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์

ศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายโดยนายกพิสิฐ เสือสมิง และทีมงาน สจ กำจร ป้านสวาท และมีทีมข่าว สถานีสีขาว สถานีวิทยุท้องถิ่น นักข่าวท้องถิ่น มาทำข่าวการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ปีการศึกษา 2561